Pierwszy etap warsztatów za nami

W ubiegły weekend zakończył się pierwszy etap projektu grantowego pn. „Zajęcia warsztatowe dla osób z grup defaworyzowanych społecznie z uwagi na wiek (60+) oraz orzeczoną niepełnosprawność” zorganizowanego przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych i Rękodzieła Artystycznego.

W pierwszym etapie uczestnicy odbyli szkolenie teoretyczne. Natomiast w drugim etapie  każdy z uczestników projektu weźmie udział w kiermaszu na terenie Kazimierza Dolnego i Nałęczowa.

Celem zajęć warsztatowych jest aktywizacja mieszkańców z grup defaworyzowanych „60+” oraz niepełnosprawnych z obszaru objętego LSR LGD „Zielony Pierścień” w oparciu o posiadane zasoby w zakresie rękodzielnictwa lokalnego.