Projekt

 

Projekt pod nazwą Rozszerzenie oferty turystycznej „Siedliska Małgorzaty” w Cholewiance jako atrakcji na szlaku Ekomuzeum Lubelszczyzny „Żywa Tradycja” został zrealizowany w ramach Programu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

www.euro-szansa.pl

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

SwissContributionProgramme_logo

 

Cel:

Rozwój istniejących atrakcji turystycznych podnoszących jakość produktów turystycznych na obszarze Trójkąta Turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny.

  • poszerzenie oferty turystycznej „Siedliska Małgorzaty” w Cholewiance jako atrakcji na szlaku Ekomuzeum Lubelszczyzny „Żywa Tradycja” poprzez wykonanie dodatkowych elementów infrastrukturalnych,
  • wdrożenie dobrych praktyk szwajcarskich poprzez sprzedaż i dystrybucje produktów lokalnych,

 

Zakres:

Wykonanie następujących elementów infrastruktury turystycznej:

  • drewnianej wiaty,
  • domu pszczelarza,
  • adaptacji obiektu gospodarczego na edukacyjną zagrodę z ptactwem (kurnik),
  • pieca chlebowego pod wiatą,
  • dojść do obiektów (ścieżek edukacyjnych), schodów i ogrodzenia,

 

Czas trwania projektu:

06.06.2014 r. – 10.09.2014 r.

 

Wartość współfinansowania szwajcarskiego:

17 483,23 CHF

 

Korzyści związane z projektem:

Wpływ na poprawę turystycznej atrakcyjności subregionu. Pełniejsza oferta „Siedliska Małgorzaty” jest uzupełnieniem oferty przy istniejącej sieci szlaków rowerowych na obszarze gminy Kazimierz Dolny.