Warsztaty wykonywania palmy wielkanocnej tradycyjnej i współczesnej oraz kompozycji z suszonych kwiatów

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Twórców Ludowych i Rękodzieła Artystycznego w ramach projektu grantowego pn. „Organizacja warsztatów z rękodzieła ludowego” organizuje bezpłatne warsztaty wykonywania palmy wielkanocnej i kompozycji z suszonych kwiatów.

Zakres tematyczny zajęć obejmuje:

– 1 dzień – przygotowanie materiałów do wykonania palmy tradycyjnej, wzory palmy tradycyjnej z Lubelszczyzny i wykonanie palmy,

– 2 dzień – przygotowanie materiałów do wykonania palmy współczesnej, wykonanie palmy współczesnej, wykonanie kwiatów „na patyku” i kompozycji kwiatowych z suszonych kwiatów, w tym warsztaty teoretyczne z suszenia, przechowywania i barwienia suchych roślin.

 

Warsztaty będzie prowadzić twórca ludowy. Organizator zapewnia niezbędne materiały.

Warsztaty są adresowane do pełnoletnich mieszkańców, członków organizacji pozarządowych i wszystkich innych podmiotów (z obszaru gmin: Baranów, Kazimierz Dolny, Końskowola, Markuszów, Nałęczów, Wąwolnica), których interesuje tradycyjne rzemiosło i chciałyby nauczyć się podstaw i regionalnych wzorów wykonywania palmy wielkanocnej i kompozycji z suszonych kwiatów.

Celem warsztatów jest przekazanie podstaw rękodzieła i przygotowanie uczestników do wytwarzania i popularyzowania tradycyjnego rzemiosła oraz promocji naszego subregionu.

 

W zajęciach może wziąć udział maksymalnie 10 osób. Warsztaty będą trwały w sumie 2 dni, po 6 godzin lekcyjnych dziennie. Odbędą się one w Siedlisku Małgorzaty (adres: Cholewianka 7a, 24-120 Kazimierz Dolny). Zajęcia zaplanowano w dniach 22 i 23 marca 2018 r. Warsztaty będą rozpoczynać się od godz. 9.00. W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy (urbanmalgorzata@tlen.pl) lub telefoniczny: 510157111.

 

Osoby zainteresowane warsztatami proszone są o wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go mailem (urbanmalgorzata@tlen.pl) w terminie do 19 marca 2018 r. Za terminowe wniesienie zgłoszenia uznaje się termin jego wpłynięcia na maila Organizatora.

 

W przypadku dużego zainteresowania zajęciami (będzie więcej chętnych niż przewidzianych miejsc) o wyborze będzie decydować motywacja kandydatów dotycząca udziału w zajęciach i wykorzystania nabytych umiejętności po zakończeniu warsztatów. Będą preferowani tacy kandydaci, którzy zechcą rozwijać nabyte umiejętności i wytwarzać prace celem promocji obszaru LSR.

Formularz zgłoszeniowy i Regulamin określający zasady rekrutacji uczestników zamieszczamy poniżej do pobrania.

 

Projekt grantowy pn. „Organizacja warsztatów z rękodzieła ludowego” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

ZAPRASZAMY!

Formularz zgłoszeniowy na warsztaty

Regulamin udziału w warsztatach