Zajęcia warsztatowe dla mieszkańców subregionu w tym dla osób z grup defaworyzowanych w zakresie rękodzielnictwa lokalnego

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Twórców Ludowych i Rękodzieła Artystycznego w ramach projektu grantowego pn. „Przeprowadzenie warsztatów w zakresie tkactwa, garncarstwa oraz wykonania wianka z kwiatów łąkowych i polnych dla mieszkańców subregionu objętego Lokalną Strategią Rozwoju w tym dla grup defaworyzowanych społecznie z uwagi na wiek „60+” oraz orzeczoną niepełnosprawność” organizuje bezpłatne zajęcia warsztatowe dla mieszkańców subregionu w tym dla osób z grup defaworyzowanych, które mają już minimalne doświadczenie w rękodziele. Zajęcia skierowane są do osób pełnoletnich.

 

W zajęciach może wziąć udział maksymalnie 21 osób zamieszkujących następujące gminy Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy, Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn, w tym osoby z grup defowaryzowanych z uwagi na wiek (60+ poza sferą aktywności zawodowej) oraz niepełnosprawność.

 

Warsztaty organizowane będą w trzech zakresach tematycznych:

  • warsztaty z zakresu tkactwa tradycyjnego na krośnie prowadzone będą przez 3 dni. W pierwszym dniu uczestnicy zostaną zapoznani z budową i zasadą działania warsztatu tkackiego, sposobem przygotowania warsztatu do pracy – wykonanie osnowy i założenie jej na warsztat. Drugiego dnia uczestnicy przygotują materiały do tkania i rozpoczną prace na krośnie tkackim. W trzecim dniu uczestnicy będą kontynuowali prace tkackie. Zajęcia będą trwały 7 godzin lekcyjnych każdego dnia.
  • warsztaty z zakresu tworzenia wianka z kwiatów łąkowych i polnych do stroju ludowego i obrzędowego będą prowadzone przez 2 dni. W pierwszym dniu uczestnicy zapoznają się ze znaczeniem wianka w stroju ludowym i obrzędowym Ziemi Lubelskiej. Następnie zapoznają się z używanymi materiałami, kolejnym etapem będzie botaniczne odwzorowanie kwiatów łąkowych i polnych, następnie zmontowanie wianka tradycyjnego do stroju ludowego. W drugim dniu uczestnicy zapoznają się z zasadą tworzenia korony do stroju obrzędowego (sobótki, dożynki), przygotowania materiału, wykonanie kwiatów łąkowych i polnych (maki, chabry i stokrotki). Montaż podstawy korony i ostateczne zmontowanie korony. W każdym dniu zajęcia będą trwały po 6 godzin lekcyjnych.
  • warsztaty z zakresu garncarstwa będą prowadzone przez 2 dni. W pierwszym dniu uczestnicy zostaną zapoznani z tradycją garncarstwa, sposobem pozyskiwania gliny, wyrabianiem gliny w celu przygotowania do wykonania produktu. Następnie uczestnicy kursu wykonają dwie prace. Będą to tradycyjne wazoniki według wzorów lubelskich. Następnie ozdobią swoje prace poprzez wyrysowanie wzoru. W każdym dniu zajęcia będą trwały po 6 godzin lekcyjnych.

 

Termin zajęć warsztatowych:

– warsztaty z zakresu tkactwa tradycyjnego: 23, 24, 25 luty 2019r.

– warsztaty z zakresu tworzenia wianka do stroju ludowego i obrzędowego: 2 i 3 marca 2019r.

– warsztaty z zakresu garncarstwa: 27 kwietnia i 8 maja 2019r.

 

Miejsce spotkania: „Siedlisko Małgorzaty”, Kazimierz Dolny, Cholewianka 7A.

 

Celem zajęć warsztatowych jest integracja osób z grup defaworyzowanych „60+” oraz niepełnosprawnych z obszaru LSR LGD Zielony Pierścień do podjęcia działań poprzez udział w warsztatach tkackich, garncarskich i wyplatania wianków z kwiatów.

 

Osoby zainteresowane zajęciami warsztatowymi proszone są o wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go mailem (urbanmalgorzata@tlen.pl) w terminie do 15 lutego 2019 r. Za terminowe wniesienie zgłoszenia uznaje się termin jego wpłynięcia na maila Organizatora. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Formularz zgłoszeniowy i Regulamin określający zasady rekrutacji uczestników zamieszczamy poniżej do pobrania. W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy (urbanmalgorzata@tlen.pl) lub telefoniczny: 510157111.

Projekt grantowy pn. „Przeprowadzenie warsztatów w zakresie tkactwa, garncarstwa oraz wykonania wianka z kwiatów łąkowych i polnych dla mieszkańców subregionu objętego Lokalną Strategią Rozwoju w tym dla grup defaworyzowanych społecznie z uwagi na wiek „60+” oraz orzeczoną niepełnosprawność” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Zadanie realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania „Zielony Pierścień”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

ZAPRASZAMY!

Formularz zgłoszeniowy na warsztaty rękodzielnicze

Regulamin udziału w zajęciach warsztatowych

Oświadczenie warsztaty