O Siedlisku

Ekomuzeum „Siedlisko Małgorzaty” to miejsce, które pozwala na kontynuację tradycji rodzinnych oraz rozwijania zainteresowań własnych jak tez możliwości przekazania wiedzy i umiejętności osobom zainteresowanym tą dziedziną życia. Oddane zostało do użytku dla potrzeb mieszkańców i turystów we wrześniu 2013 roku.

Siedlisko powstało w budynku mieszkalnym, dla jego potrzeb został zaadaptowany garaż znajdujący się w podpiwniczeniu którego ściany wykonane zostały zgodnie z kazimierska tradycją z białego wapienia, który nadaje pomieszczeniu szczególnego charakteru.

2W Ekomuzeum najważniejsze miejsce zajmują 6 warsztatów tkackich. Dwa tradycyjne, wiekowe, wysłużone poprzednim pokoleniom, które udało się zaadaptować do pracy oraz cztery małe warsztaty współczesne.

Inna część izby przeznaczona jest na zajęcia z zakresu palmiarstwa i tworzenia tradycyjnych kwiatów ozdobnych z ziół i innych roślin zarówno uprawianych, jak też rosnących dziko. Zajęcia z tego zakresu uzupełnione są zwykle opowiadaniami o roślinach, których używa się do palm – jakie mają znaczenie symboliczne i tradycyjne. Dzięki zawieszonym u pułapu ziołom pomieszczenie wypełnione jest zapachem charakterystycznym dla wzgórz kazimierskiego kamieniołomu.

3Już w trakcie realizacji przedsięwzięcia okazało się, że „Siedlisko” można było w dużej mierze wyposażyć w sprzęty i urządzenia użytkowane wcześniej w naszej rodzinie: zydle, stoły, kredens, kolebkę itp. Nadało to specyficznego charakteru pomieszczeniu podkreślając nawiązanie do miejscowej tradycji. Udało się również stworzyć kącik szewca (z zasobów rodzinnych) oraz wyeksponować stroje charakterystyczne dla kultury Powiśla – zarówno odświętne jak też codzienne. Takie eksponaty interesują szczególnie dzieci i młodzież z uwagi na to, że czasami jest to dla nich pierwszy kontakt z tradycją w takim zakresie.

5W 2014 roku, dzięki programowi „EUROszansa dla Lubelszczyzny” współfinansowanego przez Szwajcarię, „Siedlisko” zyskało możliwość poszerzenia swojej oferty i zostało rozbudowane o nowe obiekty m.in. takie jak: domek pszczelarza, w którym znajdują się sprzęty pszczelarskie, kurnik oraz drewnianą wiatę z piecem chlebowym.

„Siedlisko Małgorzaty” to miejsce , w którym odbywa się wiele spotkań o charakterze warsztatów, zajęć plastycznych promujących kulturę i tradycję ziemi kazimierskiej.

„Siedlisko” 12.12.2013 r. zostało wyróżnione przez Marszałka Województwa Lubelskiego dyplomem uznania za zajęcie II miejsca w V Edycji Konkursu „Za najbardziej innowacyjny produkt turystyki wiejskiej w Regionie Lubelskim”.