Pracownia ceramiczna

Stowarzyszenie Twórców Ludowych i Rękodzieła Artystycznego w ramach projektu grantowego zakupiło piec do wypalania ceramiki wraz z formami do wypału i niezbędnymi narzędziami. Wydatek ten został dofinansowany z PROW na lata 2014-2020 w ramach umowy grantowej z Lokalną Grupą Działania „Zielony Pierścień”.

Dzięki zrealizowaniu projektu utworzona została pracownia ceramiczna, która będzie służyła osobom mocno zaangażowanym i zainteresowanym wyrobami z ceramiki.