Zajęcia warsztatowe dla osób z grup defaworyzowanych w zakresie rękodzielnictwa lokalnego

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Twórców Ludowych i Rękodzieła Artystycznego w ramach projektu grantowego pn. „Zajęcia warsztatowe dla osób z grup de faworyzowanych społecznie z uwagi na wiek (60+) oraz orzeczoną niepełnosprawność” organizuje bezpłatne zajęcia warsztatowe dla osób z grup defaworyzowanych, które mają już minimalne doświadczenie w rękodziele.

Zajęcia odbywać się będą w dwóch etapach: teoretycznym połączonym z pokazem oraz praktycznym – organizacja kiermaszu – ekspozycji własnych prac i sprzedaży bezpośredniej.

 

W zajęciach może wziąć udział maksymalnie 24 osoby z gmin Kazimierz Dolny, Baranów, Nałęczów i Wąwolnica z grup defowaryzowanych z uwagi na wiek (60+ poza sferą aktywności zawodowej) oraz niepełnosprawni. Spotkania szkoleniowe odbędą się w dwóch grupach po 12 osób. Każda grupa będzie miała jednodniowe szkolenie teoretyczne i szkolenie praktyczne.

 

1) W ramach spotkania szkoleniowego teoretycznego:

  1. a) przewidziany jest pokaz multimedialny wraz z panelem dyskusyjnym na temat rękodzieła, tworzenia, możliwości wykorzystania własnych umiejętności, zasobów i kierunków działania. Moderowanie dyskusji będzie zmierzało do właściwej aktywności i utrzymania kierunku dyskusji a także wypracowania wniosków będących podstawą do dalszych działań.
  2. b) przewidziany jest udział w pokazach wytwarzania rękodzieła prowadzonych przez doświadczonych członków Stowarzyszenia Twórców Ludowych i Rękodzieła Artystycznego w Kazimierzu Dolnym.

– pierwsza grupa: wycinankarstwo, malowanie na porcelanie, zdobienie pisanek metodą wydrapywania wzorów,

– druga grupa: haft tradycyjny, decoupage, tworzenie kwiatów z suchych zbóż i roślin kwitnących.

  1. c) przewidziane są spotkania aktywizujące z parterami społecznymi projektu, w ramach których uczestnicy zapoznają się z innymi formami aktywności włączającej do działań społecznych i prowadzenia działalności gospodarczej. Będą to spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia „Aktywna Wieś” w Drzewcach, Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju „Wokół Bystrej” w Celejowie, Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych z Gminy Markuszów, Stowarzyszeniem Świętej Anny w Kazimierzu Dolnym oraz z twórcą ludowym i zarazem przedsiębiorcą z Olejarni Skarby Natury.

 

Ogólny czas trwania zajęć: 6 godzin w tym 2 godziny – pokaz multimedialny i dyskusja, 4 godziny pokazów (warsztatów).

Termin spotkania: dla I grupy 3 sierpnia, dla II grupy 4 sierpnia br.

Miejsce spotkania: „Siedlisko Małgorzaty”, Kazimierz Dolny, Cholewianka 7A.

 

 

2) W kolejnym etapie każdy z uczestników projektu weźmie udział w kiermaszu na terenie Kazimierza Dolnego. W dniu kiermaszu każdy z uczestników otrzyma pomoc od twórcy ze stowarzyszenia który będzie pomagał w prezentacji i ewentualnej sprzedaży, wskazując na konieczność właściwej ekspozycji prac.

 

Ogólny czas trwania kiermaszu: 6 godzin.

Termin i miejsce spotkania:

– dla I grupy 18 sierpnia w Kazimierzu Dolnym i 26 sierpnia w Nałęczowie

– dla II grupy 19 sierpnia w Kazimierzu Dolnym i 23 września w Nałęczowie

 

 

 

Celem zajęć warsztatowych jest aktywizacja mieszkańców z grup defaworyzowanych „60+” oraz niepełnosprawnych z obszaru obiętego LSR LGD „Zielony Pierścień” w oparciu o posiadane zasoby w zakresie rękodzielnictwa lokalnego.

 

Osoby zainteresowane zajęciami warsztatowymi proszone są o wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go mailem (urbanmalgorzata@tlen.pl) w terminie do 1 sierpnia 2018 r. Za terminowe wniesienie zgłoszenia uznaje się termin jego wpłynięcia na maila Organizatora. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Formularz zgłoszeniowy i Regulamin określający zasady rekrutacji uczestników zamieszczamy poniżej do pobrania. W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy (urbanmalgorzata@tlen.pl) lub telefoniczny: 510157111.

Projekt grantowy pn. „Zajęcia warsztatowe dla osób z grup de faworyzowanych społecznie z uwagi na wiek (60+) oraz orzeczoną niepełnosprawność” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

ZAPRASZAMY!

Regulamin udziału w zajęciach warsztatowych

Formularz zgłoszeniowy na warsztaty