Zapisy na bezpłatne warsztaty z rękodzieła

ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA MIESZKAŃCÓW SUBREGIONU  W TYM DLA OSÓB Z GRUP DEFAWORYZOWANYCH W ZAKRESIE RĘKODZIELNICTWA LOKALNEGO

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Twórców Ludowych i Rękodzieła Artystycznego w ramach projektu grantowego pn. „Zajęcia warsztatowe w zakresie rękodzieła ludowego charakterystycznego dla subregionu objętego Lokalną Strategią Rozwoju” organizuje bezpłatne zajęcia warsztatowe dla mieszkańców subregionu w tym dla osób z grup defaworyzowanych, które mają już minimalne doświadczenie w rękodziele. Zajęcia skierowane są do osób pełnoletnich.

 

W zajęciach może wziąć udział maksymalnie 40 osób zamieszkujących następujące gminy Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy, Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn, w tym 20 osób z grup defaworyzowanych z uwagi na wiek (60+ poza sferą aktywności zawodowej) oraz niepełnosprawność.

 

Warsztaty organizowane będą w następujących zakresach tematycznych:

  • warsztaty z zakresu tworzenia palm wielkanocnych prowadzone będą przez 2 dni. Zakres tematyczny obejmuje: w pierwszym dniu przygotowanie teoretyczne do wykonania palmy tradycyjnej, przedstawienie wzorów palm tradycyjnych charakterystycznych dla Lubelszczyzny, przygotowanie materiałów oraz wykonanie dwóch palm tradycyjnych. W drugim dniu przekazanie podstaw teoretycznych do wykonania palmy współczesnej, omówienie wzorów, przygotowanie materiału i wykonanie dwóch palm współczesnych. Zajęcia będą trwały 6 godzin lekcyjnych każdego dnia.
  • warsztaty z zakresu zdobienia jaj techniką batikowania będą prowadzone przez 2 dni. W pierwszym dniu uczestnicy zostaną zapoznani z teorią dotyczącą tworzenia jajka batikowego, potrzebnych narzędzi – przygotowywania ich do pracy, farb i zasad przygotowywania wosku i wydmuszek oraz tradycyjnych wzorów z Lubelszczyzny. Następnie uczestnicy wykonają 6 pisanek na wydmuszce z jaja kurzego techniką dwóch kolorów. W drugim dniu przekazana będzie wiedza na temat wykorzystania wzorów tradycyjnych przy tworzeniu pisanki wielokolorowej, zasady łączenia kolorów a następnie uczestnicy wykonają 4 pisanki wielokolorowe na wydmuszkach gęsich. W każdym dniu zajęcia będą trwały po 6 godzin lekcyjnych.
  • warsztaty z zakresu zdobienia jaj skrobanych ostrym nożykiem będą prowadzone przez 1 dzień. Uczestnicy zostaną zapoznani z teorią dotyczącą zdobienia jaj za pomocą ostrego nożyka według tradycyjnych wzorów z Lubelszczyzny. Uczestnicy wykonają 4 pisanki na wydmuszkach jaj. Zajęcia będą trwały 6 godzin lekcyjnych.
  • warsztaty z zakresu tworzenia tradycyjnych pająków ozdobnych ze słomy i bibuły będą prowadzone przez 2 dni. W pierwszym dniu uczestnicy zapoznają się z tradycją w zakresie tworzenia pająków jako ozdób w chatach wiejskich – omówiona zostanie technika wykonania pająka geometrycznego – następnie uczestnicy przygotują potrzebne materiały: słomki i bibułowe motylki i wykonają pająk geometryczny. W drugim dniu uczestnicy zapoznają się z techniką tworzenia pająka „na obręczy” przygotują niezbędne materiały (słomki i kwiaty z bibuły) – następnie połączą tworząc produkt końcowy. W każdym dniu zajęcia będą trwały po 6 godzin lekcyjnych.

 

Termin zajęć warsztatowych:

– warsztaty z zakresu tworzenia palm wielkanocnych: 30 i 31 sierpnia 2019r.

– warsztaty z zakresu zdobienia jaj techniką batikowania: 8 i 9 września 2019r.

– warsztaty z zakresu zdobienia jaj skrobanych ostrym nożykiem: 12 września 2019r.

– warsztaty z zakresu tworzenia tradycyjnych pająków ozdobnych ze słomy i bibuły: 3 i 4 września 2019r.

 

Miejsce spotkania: „Siedlisko Małgorzaty”, Kazimierz Dolny, Cholewianka 7A.

 

 

Celem zajęć warsztatowych jest integracja osób z obszaru LSR LGD Zielony Pierścień do podjęcia działań poprzez udział w warsztatach z zakresu tworzenia palm tradycyjnych i współczesnych, zdobienia pisanek metodą batikową, zdobienia pisanek ostrym nożykiem, tworzenia tradycyjnych pająków ozdobnych ze słomy i bibuły.

 

Osoby zainteresowane zajęciami warsztatowymi proszone są o wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go mailem (urbanmalgorzata@tlen.pl) w terminie do 23 sierpnia 2019 r. Za terminowe wniesienie zgłoszenia uznaje się termin jego wpłynięcia na maila Organizatora. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Formularz zgłoszeniowy i Regulamin określający zasady rekrutacji uczestników zamieszczamy poniżej do pobrania. W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy (urbanmalgorzata@tlen.pl) lub telefoniczny: 510157111.

Projekt grantowy pn. „Zajęcia warsztatowe w zakresie rękodzieła ludowego charakterystycznego dla subregionu objętego Lokalną Strategią Rozwoju” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Zadanie realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania „Zielony Pierścień”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

ZAPRASZAMY!

Oświadczenie warsztaty

Regulamin udziału w zajęciach warsztatowych 4

Formularz zgłoszeniowy na warsztaty rękodzielnicze