Zagroda edukacyjna

PLASTYKA OBRZĘDOWA NA LUDOWO – PROGRAM

 1. Temat / tytuł zajęć: „Plastyka obrzędowa na ludowo”
 2. Czas trwania zajęć: 3-4 godz.
 3. Grupa docelowa: Dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym , młodzież
 4. Liczebność grupy: min. 20 max. 40
 5. Prowadzący zajęcia: Gospodarze
 6. Zakres tematyczny: Edukacja w zakresie produkcji roślinnej, i edukacja w zakresie dziedzictw kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowe.
 7. Harmonogram/przebieg zajęć:
  • Powitanie, przedstawienie gospodarzy i „Siedliska Małgorzaty”;
  • Pogadanka na temat wybranych gatunków roślin i ich charakterystyka : – uprawnych (kwiaty, zboża, trawy) – dziko rosnące (zioła)
  • Nauka rozpoznawania roślin po nasionach, owocach, kwiatach, zapachu i smaku;
  • Przygotowanie materiałów roślinnych do warsztatów;
  • Komponowanie kwiatów ze zbóż i ziół ( palmy w okresie świąt wielkanocnych);
  • Podsumowanie zdobytej wiedzy, przeprowadzenie konkursu- „dopasuj ziarno do rośliny”;
  • Prezentacja izby rzemieślniczej dawnych zawodów;
  • Możliwość zakupu pamiątki regionalne- Kazimierskich Twórców Ludowych;
  • Możliwość organizacji ogniska, grilla ( z własnym posiłkiem).
 8. Dodatkowe uwagi: Stopień trudności dopasowany jest do wieku uczestników zajęć.

pdf