Zagroda edukacyjna

SZMACIAKI DAWNIEJ I DZIŚ – PROGRAM

 1. Temat / tytuł zajęć: „Szmaciaki dawniej i dziś”
 2. Czas trwania zajęć: 3-4 godz.
 3. Grupa docelowa: Dzieci w wieku szkolnym , młodzież, dorośli
 4. Liczebność grupy: min. 20 max. 40
 5. Prowadzący zajęcia: Gospodarze
 6. Zakres tematyczny: Edukacja w zakresie produkcji roślinnej, i edukacja w zakresie dziedzictw kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowe.
 7. Harmonogram/przebieg zajęć:
  • Powitanie, przedstawienie gospodarzy i „Siedliska Małgorzaty”;
  • Pobyt w izbie tkackiej – omówienie;
  • Pogadanka na temat: – budowy krosna, – zastosowanie materiałów tkanych –dawniej i dziś;
  • Wspólne przygotowanie kłębków potrzebnych do wyrobu szmaciaka;
  • Nauka tkania szmaciaka na krosnach;
  • Podsumowanie zdobytej wiedzy, przeprowadzenie konkursu;
  • Prezentacja izby rzemieślniczej dawnych zawodów;
  • Możliwość zakupu pamiątki regionalnej – Kazimierskich Twórców Ludowych;
  • Możliwość organizacji ogniska, grilla (z własnym posiłkiem).

pdf